URS Shareef Hazrat Imam Abu Hanifa R.A, 1 Shaban 1436, 20/05/2015

Causerie par Maulana Syed Ahmad Ashraf Jilani à Jummah Masjid Port-louis, ile Maurice